LIÊN HỆ

Fresh Đà Nẵng, là startup đầu tiên về beauty drink tại thị trường Việt Nam dựa trên giá trị thiên nhiên – Nature, công nghệ – Cold Pressed HPP, sáng tạo – inovation tạo nên những sản phẩm mang lại vẻ đẹp khách hàng.